DPO466/1998
ID intern unic:  318936
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 466
din  06.02.1998
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii" domnului Constantin RUSNAC
Publicat : 26.02.1998 în Monitorul Oficial Nr. 014     art Nr : 93
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea şi propagaea artei muzicale, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, domnului Constantin RUSNAC, rector al Academiei de Muzică "Gavriil Musicescu", i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Petru LUCINSCHI
Chişinău, 6 februarie 1998.
Nr. 466-II.