DPO469/1998
ID intern unic:  318939
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 469
din  06.02.1998
Cu privire la conferirea unor distincţii de stat
Publicat : 26.02.1998 în Monitorul Oficial Nr. 014     art Nr : 94
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate organizatorică intensă în vederea realizării unor obiective de utilitate agroindustrială şi social-culturală şi contribuţie substanţială la sporirea eficienţei lucrărilor de construcţii, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Constantin OLARU  - viceministru al agriculturii şi alimentaţiei
Medalia "Meritul Civic"
domnului Rihard CEBOTARI  - director al Direcţiei Comasate pentru Construcţia
          Obiectivelor Complexului Agroindustrial
domnului Alexandr KOPIEVSKI  - director al Firmei "CALFER"
domnului Vladimir SOROCOVICI  - director al Societăţii pe Acţiuni "INCORGAZ".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Petru LUCINSCHI
Chişinău, 6 februarie 1998.
Nr. 469-II.