DPO492/1998
ID intern unic:  318959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 492
din  26.02.1998
Privind decorarea participantului la acţiunile de luptă
pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova
Grigore GODOROJA cu ordinul "Ştefan cel Mare"
Publicat : 12.03.1998 în Monitorul Oficial Nr. 022     art Nr : 148
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a bărbăţiei, curajului şi spiritului de sacrificiu, manifestate în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, Grigore GODOROJA se decorează cu ordinul "Ştefan cel Mare", post-mortem.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Petru LUCINSCHI
Chişinău, 26 februarie 1998.
Nr. 492-II.