HGO1416/2006
ID intern unic:  319037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1416
din  13.12.2006
pentru aprobarea proiectului de lege privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
Publicat : 22.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 195-198     art Nr : 1516
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                             Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                    Mihail Pop
    Ministrul justiţiei                                                        Vitalie Pîrlog

    Nr. 1416. Chişinău, 13 decembrie 2006.