DPO497/1998
ID intern unic:  319103
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 497
din  03.03.1998
Cu privire la conferirea "Ordinului Republicii" domnului Mihail PETRIC
Publicat : 26.03.1998 în Monitorul Oficial Nr. 026     art Nr : 183
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artelor plastice, pentru contribuţie substanţială la formarea personalităţii artistice a tinerilor plasticieni şi înalt profesionalism, domnului Mihail PETRIC, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 3 martie 1998.
Nr. 497-II.