DPO509/1998
ID intern unic:  319112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 509
din  06.03.1998
Cu privire la numirea domnului Grigore DAŞCHEVICI
în funcţia de judecător la Judecătoria raionului Călăraşi
Publicat : 26.03.1998 în Monitorul Oficial Nr. 026     art Nr : 191
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 7 alin. (1) şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Domnul Grigore DAŞCHEVICI se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria raionului Călăraşi, pe un termen de 5 ani.
Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 6 martie 1998.
Nr. 509-II.