DPO518/1998
ID intern unic:  319120
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 518
din  12.03.1998
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii"
domnului Ihil ŞRAIBMAN
Publicat : 26.03.1998 în Monitorul Oficial Nr. 026     art Nr : 195
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru realizări remarcabile în domeniul literaturii şi contribuţie substanţială la dezvoltarea şi propagarea culturii evreieşti în Republica Moldova, domnului Ihil ŞRAIBMAN, scriitor, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 12 martie 1998.
Nr. 518-II.