DPO522/1998
ID intern unic:  319122
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 522
din  13.03.1998
Cu privire la conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasile COZMA
Publicat : 19.03.1998 în Monitorul Oficial Nr. 024     art Nr : 167
În temeiul art. 88 lit. a) din Constitu\\ia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în organele administraţiei publice, contribuţie substanţială la organizarea şi efectuarea controlului financiar şi înalt profesionalism, domnului Vasile COZMA, preşedinte al Curţii de Conturi, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 13 martie 1998.
Nr. 522-II.