DPO622/1998
ID intern unic:  319135
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 622
din  28.05.1998
Privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Glebus SAINCIUC
Publicat : 04.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 050     art Nr : 363
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artelor plastice, pentru contribuţie substanţială la formarea profesională a tinerilor plasticieni şi activitate expoziţională intensă, domnului Glebus SAINCIUC, Artist Plastic al Poporului, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Petru LUCINSCHI
Chişinău, 28 mai 1998.
Nr. 622-II.