DPO624/1998
ID intern unic:  319137
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 624
din  29.05.1998
Cu privire la conferirea de distincţii de stat unui grup de artişti
ai Orchestrei de Muzică Populară "Folclor" a Companiei de Stat "Teleradio-Moldova"
Publicat : 04.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 050     art Nr : 364
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, activitate concertistică intensă şi înaltă măiestrie interpretativă, se conferă:
Medalia "Meritul Civic"
domnului Constantin BARANOVSCHI  - instrumentist
Titlul onorific "Maestru în Artă"
doamnei Nina ERMURACHI     - vocalistă
domnului Anatol GOLOMOZ     - instrumentist
domnului Gavril GRONIC       - instrumentist.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Petru LUCINSCHI
Chişinău, 29 mai 1998.
Nr. 624-II.