DPO638/1998
ID intern unic:  319147
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 638
din  05.06.1998
Privind numirea domnului Mihail PLĂMĂDEALĂ
în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
Publicat : 18.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 054     art Nr : 398
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Mihail PLĂMĂDEALĂ se numeşte în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, secretar al Consiliului Suprem de Securitate, începînd cu data de 17 iunie 1998.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Petru LUCINSCHI
Chişinău, 5 iunie 1998.
Nr. 638-II.