DPO639/1998
ID intern unic:  319148
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 639
din  05.06.1998
Privind conferirea de distincţii de stat domnilor Iuri GRECOV şi Iuri PAVLOV
Publicat : 18.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 054     art Nr : 399
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul literaturii şi participare activă la viaţa social-culturală a ţării, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Iuri GRECOV    - scriitor
Medalia "Meritul Civic"
domnului Iuri PAVLOV     - scriitor.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA        Petru LUCINSCHI
Chişinău, 5 iunie 1998.
Nr. 639-II.