DPO906/2006
ID intern unic:  319163
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 906
din  22.12.2006
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 29.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 199-202     art Nr : 968
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    CHIRCU Natalia
    PROCOPCIUC Sergiu
    TOMA Nadejda.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Vladimir VORONIN

    Nr. 906-IV. Chişinău, 22 decembrie 2006.