DPO907/2006
ID intern unic:  319164
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 907
din  22.12.2006
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 29.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 199-202     art Nr : 969
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
    ANGHEL Tamara             - la Judecătoria Rîbniţa
    CAŞCAVAL Corneliu       - la Judecătoria Vulcăneşti
    COMERZAN Ghenadie    - la Judecătoria Rîşcani
    LAZAREVA Nadejda       - la Judecătoria Ceadîr-Lunga
    NICHITENCO Veronica  - la Judecătoria Slobozia
    URSU Ludmila                  - la Judecătoria Leova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Vladimir VORONIN

    Nr. 907-IV. Chişinău, 22 decembrie 2006.