DPO909/2006
ID intern unic:  319166
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 909
din  25.12.2006
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
domnului Sandor ROBEL
Publicat : 29.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 199-202     art Nr : 971
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru remarcabila contribuţie la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor moldo-ungare, domnului Sandor ROBEL, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Ungare în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Nr. 909-IV. Chişinău, 25 decembrie 2006.