DPO682/1998
ID intern unic:  319347
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 682
din  21.07.1998
Privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 25.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 070     art Nr : 469
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 7 alin. (1) şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
BURDENIUC Ruslana   - la Judecătoria raionului Sîngerei
LUPAŞCU Lucia     - la Judecătoria raionului Drochia.
Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 21 iulie 1998.
Nr. 682-II.