DPO687/1998
ID intern unic:  319351
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 687
din  24.07.1998
Privind conferirea de distincţii de stat
domnilor Ion BASS şi Semion POMETCO
Publicat : 06.08.1998 în Monitorul Oficial Nr. 072     art Nr : 489
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, merite în dezvoltarea şi propagarea creaţiei populare şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Ion BASS   - Artist al Poporului din Republica Moldova
Titlul onorific "Maestru în Artă"
domnului
Semion POMETCO   - conducător artistic al Ansamblului de Cîntece
        şi Dansuri "Duz ava", Comrat.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 24 iulie 1998.
Nr. 687-II.