DPO922/2006
ID intern unic:  319377
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 922
din  27.12.2006
privind conferirea de distincţii de stat domnilor Petru SILIVESTRU,
Constantin MIHAILESCU şi Valeriu CARCEA
Publicat : 31.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 1008
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie personală la asigurarea unui mediu înconjurător sănătos şi activitate organizatorică intensă în vederea amenajării unor surse de apă potabilă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului                                          - viceministru al ecologiei şi
    Petru SILIVESTRU                            resurselor naturale;
Medalia "Meritul Civic"
    domnului                                         - ministru al ecologiei şi resurselor
    Constantin MIHAILESCU                 naturale
    domnului                                         - preşedinte al raionului Glodeni.
    Valeriu CARCEA

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Nr. 922-IV. Chişinău, 27 decembrie 2006.