DPO923/2006
ID intern unic:  319378
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 923
din  28.12.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Grigore SÎRBU
Publicat : 31.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 1009
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie substanţială la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Grigore SÎRBU, preşedinte al raionului Criuleni, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Vladimir VORONIN

    Nr. 923-IV. Chişinău, 28 decembrie 2006.