DPO925/2006
ID intern unic:  319380
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 925
din  28.12.2006
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vasilii SPATARI
Publicat : 31.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 1010
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice a raionului şi activitate organizatorică intensă, domnului Vasilii SPATARI, vicepreşedinte al raionului Briceni, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Nr. 925-IV. Chişinău, 28 decembrie 2006.