HGO595/1998
ID intern unic:  319487
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 595
din  15.06.1998
Cu privire la numirea în funcţie a dlui LEANCĂ Iurie
Publicat : 25.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 056     art Nr : 464
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Se numeşte dl LEANCĂ Iurie în funcţia de viceministru al afacerilor externe.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA        Ion CIUBUC
Chişinău, 15 iunie 1998.
Nr. 595.