DPO710/1998
ID intern unic:  319653
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 710
din  05.08.1998
Privind conferirea de distincţii de stat unui grup de constructori
Publicat : 26.08.1998 în Monitorul Oficial Nr. 079     art Nr : 544
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea industriei materialelor de construcţie, participare activă la edificarea obiectivelor de menire productivă şi social-culturală şi contribuţie substanţială la sporirea eficienţei lucrărilor de construcţie şi montaj, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Leonid CERESCU   - director general al Societăţii pe Acţiuni "Monolit";
Medalia "Meritul Civic"
domnului Daniil BEREZOVSKI   - director al filialei nr. 2 a Societăţii pe
          Acţiuni "Consam"
domnului Serghei BUTELSKI   - director al Societăţii pe Acţiuni "Macon"
doamnei Nadejda MEACOTCHIN - conducătoare de brigadă la filiala nr. 4
          a Societăţii pe Acţiuni "Monolit"
domnului Gheorghe
NIAZ-DURDÎEV       - director al filialei "Comcon" a Societăţii
          pe Acţiuni "Lusmecon"
domnului Serghei RADCENKO   - director al Societăţii pe Acţiuni "Cariera Micăuţi",
          satul Gornoe, raionul Străşeni
domnului Nicolai TARASOV   - director general al Societăţii pe Acţiuni
          "Moldelectromontaj";
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Nicolae BOGDAN   - zugrav la Direcţia de construcţii nr. 22 a Societăţii
          pe Acţiuni "Consind-Prim"
domnului Pavel CORCEVSKI   - inginer-şef proiecte la Institutul de Stat de
          Proiectare "Industrial-proiect"
domnului Vladimir SIMOV     - director al filialei nr. 5 a Societăţii pe Acţiuni
          "Monttehsan".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 5 august 1998.
Nr. 710-II.