DPO722/1998
ID intern unic:  319660
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 722
din  07.08.1998
Privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători din sistemul financiar
Publicat : 20.08.1998 în Monitorul Oficial Nr. 077     art Nr : 533
În temeiul art. 88 lit. a) Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele financiare, contribuţie substanţială la perfecţionarea sistemului economico-financiar şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei
Valentina BADRAJAN   - prim-viceministru al finanţelor;
Medalia "Meritul Civic"
domnului
Vasile BULICANU   - şef adjunct de direcţie generală în Departamentul
        buget al Ministerului Finanţelor
doamnei
Larisa CASAP     - şef al Direcţiei financiare a Comitetului
        Executiv Raional Criuleni
doamnei
Ludmila DELINSCHI   - şef adjunct al Vistieriei de Stat a Republicii Moldova
doamnei
Ala KORINENKO   - şef de direcţie în Departamentul trezorerie
        al Ministerului Finanţelor
doamnei
Valentina VĂZDĂUŢAN   - şef adjunct al Direcţiei generale finanţe a
        Primăriei municipiului Chişinău;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei
Natalia COJOCARI   - şef de direcţie în Departamentul buget al
        Ministerului Finanţelor
doamnei Vera ŞLOPAC   - şef de direcţie generală în Departamentul analiză
        şi reglementări financiare al Ministerului Finanţelor.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 7 august 1998.
Nr. 722-II.