DPO723/1998
ID intern unic:  319661
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 723
din  07.08.1998
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de scriitori
Publicat : 26.08.1998 în Monitorul Oficial Nr. 79     art Nr : 545
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul literaturii şi merite în opera de renaştere naţională, se conferă:
    Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului Gheorghe MADAN - scriitor
    doamnei Raisa PLOAIE (LUNGU) - scriitor;
    Medalia "Mihai Eminescu"
    domnului Andrei BURAC - scriitor.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                         Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 7 august 1998.
    Nr. 723-II.