DPO743/1998
ID intern unic:  319678
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 743
din  29.08.1998
Privind conferirea ordinului "Gloria Muncii"
domnului Andrei GALBEN
Publicat : 10.09.1998 în Monitorul Oficial Nr. 084     art Nr : 567
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, activitate metodico-didactică prodigioasă şi contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, domnului Andrei GALBEN, rector al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 29 august 1998.
Nr. 743-II.