DPO744/1998
ID intern unic:  319679
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 744
din  01.09.1998
Privind conferirea de distincţii de stat ale Republicii Moldova
Publicat : 17.09.1998 în Monitorul Oficial Nr. 085     art Nr : 572
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Moldova şi Republica Franceză, se conferă:
"Ordinul Republicii"
domnului Jacques CHIRAC   - Preşedinte al Republicii Franceze;
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Hubert VEDRINE   - ministru al afacerilor externe
domnului  Christian PIERRET   - secretar de stat pentru industrie
domnului Bernard KOUCHNER   - secretar de stat pentru ocrotirea sănătăţii
domnului Dominique de VILLEPIN - secretar general al Preşedinţiei Republicii Franceze;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Serge SMESSOW   - ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al
          Republicii Franceze în Republica Moldova
domnului amiral DELAUNAY   - şef al Statului Major de pe lîngă Preşedintele
          Republicii Franceze
domnului Jean-David LEVITTE   - consilier diplomatic al Preşedinţiei
          Republicii Franceze
domnului Frederic GRASSET   - şef al Protocolului de Stat al Republicii Franceze.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 1 septembrie 1998.
Nr. 744-II.