DPO374/1996
ID intern unic:  319775
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 374
din  18.12.1996
Cu privire la decorarea domnului Sveatoslav
MOSCALENCO cu "Ordinul Republicii"
Publicat : 09.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 3     art Nr : 16
    În temeiul art. 88 lit a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea ştiinţei, pentru activitate prodigioasă de investigaţii în domeniul fizicii cuantice şi teoriei semiconductorilor, contribuţie personală la pregătirea tinerilor savanţi şi specialiştilor de înaltă calificare, domnul Sveatoslav MOSCALENCO, şef de secţie la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, se decorează cu "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                          Mircea SNEGUR

    Chişinău, 18 decembrie 1996.
    Nr. 374.