DPO375/1996
ID intern unic:  319776
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 375
din  18.12.1996
Cu privire la decorarea domnilor Valeriu GORODEŢCHI,
Serghei CROITOR, Valentin GOLOVENCO şi Pavel
SMOLENSCHI cu distincţii de stat
Publicat : 09.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 3     art Nr : 17
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată în sistemul comerţului, merite în dezvoltarea şi perfecţionarea deservirii comerciale a populaţiei, aport la modernizarea tehnologiei de comercializare a mărfurilor, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    GORODEŢCHI Valeriu   - preşedinte al Uniunii raionale a asociaţiilor
                                              de consum Călăraşi
cu medalia "Meritul Civic"
    CROITOR Serghei          - director al Combinatului de panificaţie Străşeni
    GOLOVENCO
    Valentin                           - lăcătuş la baza de transport-auto "COOPTRANS"
                                              din Bălţi
    SMOLENSCHI Pavel     - maistru la întreprinderea de colectări şi producţie
                                              "COLPRODCOOP" din Călăraşi

    PREŞEDINTELE
    REPUBLLICII MOLDOVA                                                    Mircea SNEGUR

    Chişinău, 18 decembrie 1996.
    Nr. 375.