DPO383/1996
ID intern unic:  319780
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 383
din  19.12.1996
Cu privire la decorarea domnului Vasile
VIZITIU cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 09.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 3     art Nr : 21
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în perfecţionarea sferei serviciilor, contribuţie substanţială la îmbunătăţirea producţiei fabricate, ridicarea culturii deservirii populaţiei domnul Vasile VIZITIU, director general al Întreprinderii Republicane de Producţie "Universal" S.A., se decorează cu ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                             Mircea SNEGUR

    Chişinău, 19 decembrie 1996.
    Nr. 383.