DPO384/1996
ID intern unic:  319781
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 384
din  19.12.1996
Cu privire la decorarea unui grup de colaboratori
ai organelor afacerilor interne cu distincţii de stat
Publicat : 09.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 3     art Nr : 22
    În temeuil art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru serviciu ireproşabil, vitejie şi spirit de sacrificiu manifestate în asigurarea menţinerii ordinii publice, contribuţie substanţială la educarea efectivului în spiritul înaltei moralităţi, următorii colaboratori ai organelor afacerilor interne se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    BAZATIN Valeriu     - preot militar al Trupelor de carabinieri
cu medalia "Meritul Militar"
    BULARGA Alexandru      - colonel
    BULCA   Alexandru        - locotenent-colonel
    CHIŞCO Valeriu             - locotenent-colonel
    MASLIUCOV Valeriu    - colonel
    STAMAT Ilia                 - colonel de poliţie.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                   Mircea SNEGUR

    Chişinău, 19 decembrie 1996.
    Nr. 384.