DPO388/1996
ID intern unic:  319785
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 388
din  23.12.1996
Cu privire la decorarea unui grup de artişti plastici cu distincţii de stat
Publicat : 09.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 3     art Nr : 26
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artelor plastice, pentru contribuţie substanţială la formarea personalităţii artistice a tinerilor plasticieni, profesionalism înalt, se decorează:
cu "Odrinul Republicii"
    ROMANESCU Eleonora  - pictor
    RUSU-CIOBANU
    Valentina                          - artist plastic
cu ordinul "Gloria Muncii"
    CUCIUC Serghei            - şef de direcţie la Ministerul Culturii
cu medalia "Meritul Civic"
    BARANOVICI Anna     - pictor
    BONTEA Elena             - artist plastic
    COJOCARU Vasi le      - artist plastic
    GRATI Mihai                 - pictor decorator
    IVANOV Victor            - pictor
    OPREA Afanasie           - pictor
    PEICEV Dmitrii             - artist plastic
    RĂCILĂ Maria             - pictor decorator.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                Mircea SNEGUR

    Chişinău, 23 decembrie 1996.
    Nr. 388.