DPO756/1998
ID intern unic:  319788
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 756
din  21.09.1998
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Dumitru POSTOVAN
Publicat : 01.10.1998 în Monitorul Oficial Nr. 090     art Nr : 583
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele procuraturii, contribuţie substanţială la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept şi înalt profesionalism, domnului Dumitru POSTOVAN, şef de secţie la Procuratura Generală, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Petru LUCINSCHI
Chişinău, 21 septembrie 1998.
Nr. 756-II.