DPO757/1998
ID intern unic:  319789
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 757
din  21.09.1998
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Ariadna ŞALARI (CIOBANU)
Publicat : 01.10.1998 în Monitorul Oficial Nr. 090     art Nr : 584
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea literaturii naţionale, crearea unor opere literare de înaltă ţinută artistică şi participare activă la viaţa social-culturală, doamnei Ariadna ŞALARI (CIOBANU), scriitoare, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 21 septembrie 1998.
Nr. 757-II.