DPO761/1998
ID intern unic:  319793
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 761
din  02.10.1998
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Chiril DARMANCEV
Publicat : 15.10.1998 în Monitorul Oficial Nr. 094     art Nr : 592
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele administraţiei publice locale şi contribuţie substanţială la dezvoltarea economică şi social-culturală a localităţilor, domnului Chiril DARMANCEV, preşedinte al Comitetului Executiv Raional Taraclia, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 2 octombrie 1998.
Nr. 761-II.