DPO775/1998
ID intern unic:  319802
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 775
din  19.10.1998
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Petru ANTOHII
Publicat : 12.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 622
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, merite deosebite în perfecţionarea procesului curativo-profilactic şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Petru ANTOHII, medic-şef al raionului Făleşti, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 19 octombrie 1998.
Nr. 775-II.