DPO776/1998
ID intern unic:  319803
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 776
din  23.10.1998
Privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători din învăţămînt
Publicat : 12.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 623
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova [i al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul învăţămîntului, contribuţie substanţială la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Liubomir CHIRIAC   - director al Şcolii Medii din Antoneşti, Cantemir
domnului Ion EŞANU     - director al Şcolii Profesionale Tehnice nr. 1,
          Chişinău;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Mihail CIMILI     - director al Colegiului Industriei Uşoare, Bălţi
domnului Gheorghe CUHARSCHI   - director al Şcolii Sportive Specializate nr. 3,
          Chişinău
doamnei Valentina MIHAILOV   - director general al Direcţiei Raionale de Învăţămînt
          Anenii Noi
doamnei Silvia PARLICOVA   - director al Şcolii Medii nr. 2, Ceadîr-Lunga
domnului Ion SCUTELNIC   - profesor la Şcoala Medie nr. 1, Făleşti;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Elena CĂRĂRUŞ     - director adjunct al Direcţiei Raionale de Învăţămînt
          Ocniţa
doamnei Didina DRAGALIN   - profesoară la Şcoala Medie din Ţaul, Donduşeni.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 23 octombrie 1998.
Nr. 776-II.