DPO778/1998
ID intern unic:  319805
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 778
din  26.10.1998
Privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători de la Societatea pe Acţiuni "Floare-Carpet"
Publicat : 12.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 625
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova [i al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul industriei, contribuţie substanţială la reutilarea tehnică a întreprinderii, diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii":
doamnei Olga MAZUR     - ţesătoare
domnului Nicolae RABII     - director general;
Medalia "Meritul Civic":
doamnei Ana CHIRICA     - vicedirector general
doamnei Nina TALMACI     - restauratoare;
Titlul onorific "Meşter-Faur"
doamnei Maria BELAIA     - maistru;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Maria HERŢA     - conducătoare de brigadă.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 26 octombrie 1998.
Nr. 778-II.