DPO787/1998
ID intern unic:  319813
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 787
din  05.11.1998
privind conferirea ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Eliza BOTEZATU
Publicat : 12.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 634
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea literaturii naţionale, contribuţie substanţială la promovarea valorilor spirituale şi morale şi activitate pedagogico-ştiinţifică fructuoasă, doamnei Eliza BOTEZATU, scriitoare, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                          Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 5 noiembrie 1998.
    Nr. 787-II.