DPO803/1998
ID intern unic:  319824
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 803
din  19.11.1998
Privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători din complexul agroindustrial
Publicat : 26.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 105     art Nr : 653
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în agricultură şi în industria prelucrătoare, merite deosebite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
CALMÎC Serghei     - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Basarabia", Anenii Noi
CARA Alexei     - director al Întreprinderii de Stat pentru Creşterea
        Porcinelor de Rasă "Biruinţa", Orhei
COROLENCO Vladimir   - preşedinte al Firmei Intergospodăreşti de Proiectări
        şi Construcţii, Donduşeni;
Medalia "Meritul Civivc" următorilor:
BOGATÎI Nicolae     - director al Întreprinderii de Stat "Struguraş", Nisporeni
BUBUIOC Cozma     - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Vulcăneşti", Vulcăneşti
BUZILĂ Victor     - consultant la Ministerul Agriculturii şi
        Industriei Prelucrătoare
CÎRPAC Alexei     - agronom-şef la Societatea pe Acţiuni "Balasinord",
        Briceni
GLAVCEV Gheorghi   - agronom-şef la Firma Agricolă "Tvardiţa", Taraclia
TARAN Mihail     - preşedinte al Asociaţiei Gospodăriilor Ţărăneşti
        "Izvoarele Lunguţei", Cimişlia;
Titlul onorific "Om Emerit" următorilor:
BELIOGLO Mihail   - director executiv al Întreprinderii Mixte "Kazayak-Vin",
        Ceadîr-Lunga
GRIGHEL Gheorghe   - şef de secţie la Centrul Ştiinţific de Producţie
        pentru Deservire Agrochimică
GUŢU Dumitru     - director general al Societăţii pe Acţiuni "Fabrica de Bere
        "Arcaşul", Bălţi
MAŢCU Tudor     - şef de fermă la Cooperativa Agricolă de Producţie
        "Calea Basarabiei", Basarabeasca
NEGRU Iacob     - preşedinte al Cooperativei Agricole de Producţie
        "Agrosarcal", Hînceşti
PEROV Alexandra     - şef serviciu la Combinatul de Produse Alcoolice
        "Aroma", Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 19 noiembrie 1998.
Nr. 803-II.