DPO804/1998
ID intern unic:  319825
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 804
din  20.11.1998
Privind conferirea titlului onorific "Om Emerit"
domnului Arhip CIBOTARU
Publicat : 26.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 105     art Nr : 654
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova.
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul publicisticii şi înalt profesionalism, domnului Arhip CIBOTARU, director al Direcţiei informaţii publice, relaţii cu organizaţiile internaţionale şi cu mass-media a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, i se conferă titlul onorific "Om Emerit".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 20 noiembrie 1998.
Nr. 804-II.