DPO809/1998
ID intern unic:  319830
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 809
din  27.11.1998
Cu privire la conferirea "Ordinului Republicii" doamnei Ada ZEVIN
Publicat : 03.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 108     art Nr : 668
În temeiul art. 88. lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea şi propagarea artelor plastice, pentru contribuţie substanţială la formarea personalităţii artistice a tinerilor plasticieni şi înaltă măiestrie artistică, doamnei Ada ZEVIN, membru al Uniunii Artiştilor Plastici, i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 27 noiembrie 1998.
Nr. 809-II.