HGA1506/2006
ID intern unic:  319895
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1506
din  29.12.2006
cu privire la aprobarea Programului Naţional de implementare
a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP)
Republica Moldova - NATO pentru perioada 2006-2009
Publicat : 19.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 6-9     art Nr : 29
    1. Se aprobă Programul Naţional de implementare a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova - NATO pentru perioada 2006-2009 (se anexează).
    2. Se ia act de Lista necesităţilor în asistenţă pentru implementarea IPAP în perioada menţionată. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va transmite Secretariatului Internaţional NATO spre examinare Lista nominalizată.  
    3. Comisia Naţională pentru Elaborarea şi Implementarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova - NATO va asigura coordonarea eficientă şi evidenţa solicitărilor/ofertelor de asistenţă externă, informînd semestrial Guvernul în cadrul rapoartelor privind realizarea Programului Naţional de implementare a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova - NATO pentru perioada 2006-2009.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru                                                          Zinaida Greceanîi
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe şi integrării europene               Andrei Stratan
    Ministrul apărării                                                                   Valeriu Pleşca
    Ministrul finanţelor                                                                Mihail Pop
    Ministrul justiţiei                                                                    Vitalie Pîrlog

    Nr. 1506. Chişinău, 29 decembrie 2006.

    program
    [Programul modificat prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]