HGA23/2007
ID intern unic:  319898
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 23
din  10.01.2007
cu privire la crearea Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră
Publicat : 19.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 6-9     art Nr : 38
    Abrogată prin HG957 din 07.11.17, MO390-395/10.11.17 art.957

    MODIFICAT
   
HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013

    Titlul modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013

     În temeiul art. 27 al Legii nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200-203, art. 775), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se creează, în baza Centrului de pregătire a grănicerilor, Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră, care îşi va începe activitatea la 1 septembrie 2007.
   
[Pct.1 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    2. Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră intră în componenţa Poliţiei de Frontieră, cu amplasarea în edificiul din str. Suceava, nr. 1, oraşul Ungheni.
    [Pct.2 în redacţia HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    3.  Se stabileşte că Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră este o instituţie de învăţămînt mediu de specialitate, care îşi desfăşoară activitatea în calitate de persoană juridică în baza propriului statut.
   
[Pct.3 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    4.  Admiterea în Colegiul Naţional al Poliţiei de Frontieră se va efectua conform planurilor de învăţămînt aprobate de Ministerul Educaţiei.
    [Pct.4 în redacţia HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    5.  Finanţarea Colegiului Naţional al Poliţiei de Frontieră se efectuează din contul şi în limitele alocaţiilor bugetare, aprobate Poliţiei de Frontieră în bugetul de stat pe anul respectiv.
   
[Pct.5 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
   
[Pct.6 exclus prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]

    PRIM-MINISTRU                                                      Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                  Victor Ţvircun
    Ministrul finanţelor                                                       Mihail Pop

    Nr. 23. Chişinău, 10 ianuarie 2007.