HPO440/2006
ID intern unic:  319950
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 440
din  28.12.2006
asupra proiectului de Lege privind administrarea
şi deetatizarea proprietăţii publice
Publicat : 19.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 6     art Nr : 10     Data intrarii in vigoare : 28.12.2006
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Se aprobă în primă lectură proiectul de Lege privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr.de intrare 4759 din 14 decembrie 2006).
    Art.2. - Comisia pentru politică economică,  buget şi  finanţe va îmbunătăţi proiectul de lege menţionat, ţinînd cont de obiecţiile şi propunerile făcute de deputaţi, şi îl va prezenta Parlamentului pentru a fi examinat în a doua lectură.
    Art.3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
   
    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr.440-XVI. Chişinău, 28 decembrie 2006.