DPO104/1997
ID intern unic:  319975
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 104
din  24.03.1997
Cu privire la conferirea ordinului "Gloria Muncii"
domnului Constantin CARAGHIAUR
Publicat : 03.04.1997 în Monitorul Oficial Nr. 021     art Nr : 227
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la activitatea organizatorică a organelor administraţiei publice locale privind dezvoltarea economică şi social-culturală a localităţilor, domnului Constantin CARAGHIAUR, preşedinte al comitetului executiv raional Vulcăneşti, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 24 martie 1997.
Nr. 104-II.