DPO373/1996
ID intern unic:  320015
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 373
din  17.12.1996
Cu privire la decorarea unui grup de lucrători
din domeniul învăţămîntului cu distincţii de stat
Publicat : 16.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 4-5     art Nr : 40
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul învăţămîntului, merite deosebite în perfecţionarea procesului instructiv-educativ, activitatea metodico-didactică intensă şi profesionalism înalt, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    GUSAC Maria              - decan al facultăţii pedagogie a Universităţii Pedagogice
                                            de Stat "Ion Creangă"
    LUPAŞCO Victor        - prorector al Institutului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport
cu medalia "Meritul Civic"
    BREGA Victoria           - şefă de catedră la Institutul Naţional de Educaţie Fizică
                                            şi Sport
    CIORBĂ Constantin     - decan al facultăţii sport a Institutului Naţional de Educaţie
                                            Fizică şi Sport
    COJOCARU
    Elizaveta                        - director al Liceului Teoretic Cărpineni, raionul Hînceşti
    GRIMALSCHI Tudor   - şef de catedră la Institutul Naţional de Educaţie Fizică
                                            şi Sport
    HABULEAC Zinaida    - specialist principal la Ministerul Învăţămîntului
    IGNATENCO
    Valentina                       - profesoară la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"
                                            din Chişinău
    MORARU Alexandru    - decan al facultăţii pedagogie  a Institutului Naţional
                                            de Educaţie Fizică şi Sport
    MUSTEAŢĂ Elena       - director adjunct al Liceului-gimnaziu nr. 11 din Chişinău
    PĂNUŢĂ Grigore         - director al Şcolii-internat pentru copii orfani şi rămaşi
                                             fără tutelă Cărpineni, raionul Hînceşti.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                 Mircea SNEGUR

    Chişinău, 17 decembrie 1996.
    Nr. 373.