DPO399/1996
ID intern unic:  320028
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 399
din  24.12.1996
Cu privire la decorarea cu distincţii de stat
Publicat : 16.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 4-5     art Nr : 47
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică pe tărîmul culturii, merite în dezvoltarea şi propagarea valorilor naţionale autentice şi profesionalism înalt, se decorează:
cu ordinul "Gloria Muncii"
    CIBOTARU Mihail        - ministru al culturii
cu medalia "Meritul Civic"
    BOTNARU Eugenia       - actriţă la Teatrul Municipal Etnofolcloric "Ion Creangă",
                                             Chişinău
    DONOS Alexandru        - secretar responsabil la săptămînalul "Literatura şi Arta"
    GRĂJDIERU Anton       - redactor-şef al revistei "Neamul Romănesc"
    OHNEVSCHI Mihail     - modelier la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu"
    POSTOLACHE Vasile  - specialist principal la Direcţia Raională Cultură Rîşcani
    RUSU Anastasia            - redactor-şef adjunct al revistei "Moldova"
    RUSU Grigore               - şef de catedră la Institutul de Stat al Artelor din Moldova
    VĂTAVU Mitrofan        - şef de secţie la redacţia revistei "Moldova".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                              Mircea SNEGUR
   
    Chişinău, 24 decembrie 1996.
    Nr. 399.