DPO402/1996
ID intern unic:  320034
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 402
din  26.12.1996
Cu privire la decorarea domnilor Vladimir BRAGA, Petru BUCIUMAŞ,
Dumitru CERNAT şi Gheorghe VRABII cu distincţii de stat
Publicat : 16.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 4-5     art Nr : 50
    În temeiul art. 88 litera a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea industriei vinicole, contribuţie substanţială la extinderea sortimentului articolelor fabricate şi profesionalism înalt, se decorează următorii lucrărori ai Societăţii pe Acţiuni "Vinuri-Ialoveni":
cu ordinul "Gloria Muncii"
    BRAGA Vladimir     - director general
cu medalia "Meritul Civic"
    BUCIUMAŞ Petru   - conducător auto
    CERNAT Dumitru     - tîmplar
    VRABII Gheorghe     - inginer-tehnolog.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                     Mircea SNEGUR

    Chişinău, 26 decembrie 1996.
    Nr. 402.