DPO406/1996
ID intern unic:  320036
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 406
din  31.12.1996
Cu privire la decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova
Publicat : 30.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 7     art Nr : 67
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de preţuire a meritelor deosebite în crearea şi propagarea valorilor naţionale autentice, pentru activitate îndelungată şi rodnică pe tărîmul culturii şi profesionalism înalt, se decorează:
cu "Ordinul Republicii"
    APOSTOL Veniamin   - rector al Institutului de Stat al Artelor din Moldova
    PLATON Eugen          - regizor la Opera Naţională Chişinău
cu ordinul "Gloria Muncii"
    DEMIAN Ion              - director al Colegiului Republican de Muzică şi
                                           Pedagogie din Bălţi
    LUPOV Nicolai           - conducător artistic al Ansamblului de Cîntece
                                           şi Dansuri "Floricica", or. Rezina
    PASCARU Petru         - şef de catedră la Institutul de Stat al Artelor din Moldova
    TEODOROVICI
    Petru                             - compozitor
    TODORAŞCU
    Eugenia                         - actriţă la Teatrul de Stat Dramatic Rus "A. P. Cehov"
cu medalia "Meritul Civic"
    BÎRCĂ Maria              - şefa de catedră la Institutul de Stat al Artelor
                                           din Moldova
    CEBOTARU Maria      - consultant la Uniunea Jurnaliştilor din Moldova
    CHENCIU Andrei        - referent la Uniunea Teatrală din Moldova
    COBASNEAN
    Vladimir                        - actor la Teatrul Municipal Etnofolcloric
                                           "Ion Creangă" din Chişinău
    COLŢA Andrei            - şef de secţie la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu"
    COŢOFAN Nicolae     - pictor ceramist
    CONSTANTINOV
    Eleonora                        - regizor la Opera Naţională Chişinău
    DEMERJI Eugenia         - director al şcolii medii Başcalia, Basarabeasca
    HARUŢA Tudor            - director al Şcolii de Arte Cimişlia
    HARUŢA Tudor            - director al Şcolii de Muzică pentru Copii, Comrat
    HUZUN Gheorghe         - artist plastic
    IANCU Olga                 - concertmaistru la Opera Naţională Chişinău
    IAŢCO Eugen               - şef al filialei Pănăşeşti a Şcolii de Artă Străşeni
    IVANOV Gheorghe       - conducător artistic al Ansamblului de Muzică
                                            şi Dansuri "Veselia", Chişinău
    KULIKOVSKI Lidia     - director al Bibliotecii Municipale "B. P. Haşdeu"
    MURZAC Mihail           - viceministru al culturii
    PREADCO Nina            - profesoară la Liceul-internat Republican de
                                             Muzică "S. Rahmaninov"
    RACU Petru                  - director al Bibliotecii Republicane de Infrormaţie
                                             Tehnico-Ştiinţifică
    RAHMANOV Victor    - profesor la Colegiul Republican de Muzică
                                            "Ştefan Neaga"
    SUDACEVSCHI
    Alexandra                      - şefă serviciu la Biblioteca pentru copii
                                            "Ion Creangă"
    VERBEŢCHI Eugeniu   - şef de catedră la Academia de Muzică
                                           "G. Musicescu"
    VOINIŢCHI Eugen       - conducător al orchestrei de fanfară a firmei
                                            agricole "Miciurin", or. Sîngerei
    ZAGAIEVSCHI
    Vitalie                             - redactor,  şef-adjunct al redacţiei gazetei raionale
                                             "Glia drochiană"
cu medalia "Mihai Eminescu"
    LADANIUC Victor       - şef de secţie la redacţia ziarului "Moldova Suverană"
    VĂRŢANU Mihail         - redactor şef al redacţiei gazetei raionale \"Glia drochiană\"

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                     Mircea SNEGUR

    Chişinău, 31 decembrie 1996.
    Nr. 406.