DPO407/1996
ID intern unic:  320037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 407
din  31.12.1996
Cu privire la decorarea domnilor Ilie BLAJ şi Demir
DRAGNEV cu ordinul "Gloria Muncii"
Publicat : 30.01.1997 în Monitorul Oficial Nr. 7     art Nr : 68
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al prevederilor Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 "Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova",
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi cadrelor de înaltă calificare, activitate metodico-didactică intensă, se decorează cu ordinul "Gloria Muncii":
    BLAJ Ilie                  - şef de catedră la Universitatea Tehnică a Moldovei
    DRAGNEV Demir   - director al Institutului de Istorie al Academiei
                                      de Ştiinţe a Moldovei

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                                   Mircea SNEGUR

    Chişinău, 31 decembrie 1996.
    Nr. 407.